Posted inActualitate

S-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico economici, la obiectivul de investiții «Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila». Acum rămâne de văzut când va fi dat în folosință

S-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico economici, la obiectivul de investiții «Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila». Acum rămâne de văzut când va fi dat în folosință

În ședința CLM Brăila din data de 30 ianuarie 2024, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico economici, la obiectivul de investiții «Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila», cu valoarea finală de 6.348.654,10 lei cu T.V.A., conform Devizului general, și cu valoarea la terminarea lucrărilor de 6.180.280,56 lei cu T.V.A. conform Centralizatorului financiar pe obiectiv — final, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Valoarea initiala totala a obiectivului de investitii mai sus mentionat, conform Contractului de executie lucrarî nr. 31227/20.1 1.2020 si Actelor aditionale la contract, este de 4.836.668,50 lei cu TVA; diferenta de 1.343.612,06 lei cu TVA reprezinta valoarea majorata conform prevederilor OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

În ianuarie 2019 în CLM s-a aprobat documentația tehnico-economică, Documentație de Avizare Lucări Intervenții ( DALI) și indicatori tehnico — economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Braila», în valoare totală de 5.450.713.945 lei cu TVA. În noiembrie 2020 a fost semnat contractului de execuție lucrări.

Deși primarul spunea în octombrie 2023 că stadionul este aproape gata, nici la această dată nu este gata, urmând a fi dat în folosință în preajma campaniei electorale, la 8 ani de când FRF a semnat contractul cu Primăria Brăila prin care oferea o suprafață sintetică de joc, iar Primăria se obliga să modernizeze tribunele, vestiarele, după ce suprafața sintetică de joc a fost montată în iulie 2022.

 » Citește toată știrea aici…